Drayton Manor Farm

Drayton Manor Farm genererer 52,5 MW ren energi efter partnerskab med Anesco.

Oversigt over projektet

Drayton Manor Farm i Stratford-upon-Avon er en landbrugsbedrift og tidligere DEFRA-område, der dækker 194 hektar med jord, der er egnet til agerbrug, kort sædskifte og græsarealer. I 2014 blev gården opkøbt af familien Wood, som kontaktede Anesco for at høre, om der var mulighed for at udvikle solceller på stedet.

Opførelse af solcellepark og tilslutning

Efter en forundersøgelse fastslog teamet hos Anesco, at jorden ville være egnet til solenergi, og anbefalede, at man for at maksimere fordelene opdelte stedet i ni separate parceller, der hver måler ca. 26 hektar.
Anesco fortsatte med at designe, konstruere og sikre nettilslutning til ni 5 MW jordmonterede solcelleparker, der hver især er forbundet til en specialbygget 66 kV understation.

Færdiggjort på kun 30 uger

Med en samlet kapacitet på 45 MW genererer solcelleparkerne på Drayton Manor Farm et niveau af ren energi, der svarer til det, der er nødvendigt for at forsyne 14.500 hjem med strøm.

På trods af kompleksiteten i at håndtere et stort antal nettilslutninger, kombineret med idriftsættelsen af den nybyggede 66kV understation, blev projektet på Drayton Manor Farm afsluttet på kun 30 uger.

Wood-familien beholder ejerskabet af to af de ni solcelleparker, mens de resterende syv ejes af investorer, herunder et lokalt energiselskab, som har indgået aftaler om leje af jord.

Samlokalisering af batterilagring

National Grid har identificeret, at Storbritannien har brug for mere energilagring på grund af en stigning i efterspørgslen fra områder som opladning af elbiler, og batterilagring er derfor nødvendig for at afbalancere den naturlige intermittens i produktionen af vedvarende energi.

I 2016 blev Anesco udpeget til at placere batterilagringsenheder på i alt 7,1 MWh sammen med seks af solcelleparkerne, herunder de to anlæg, der ejes af familien Wood.

Projektet har været en stor succes, og batterierne giver alle interessenter en attraktiv ekstra indtægtsstrøm ud over den indtægt, som solcelleparkerne genererer.

Solceller på taget af renoverede lader

Ud over solcelleanlæg på jorden og batterilagring har Anesco også arbejdet sammen med Drayton Manor Farm om opgradering af en række landbrugsbygninger til vedvarende energi.

Flere store landbrugsbygninger er blevet ombygget og lejes nu ud til kommerciel brug. Efter en vurdering af hustagenes egnethed blev fem tidligere lader udstyret med solcelleanlæg på taget, som har en samlet kapacitet på 418,2 kW.

Den vedvarende energi, der genereres, kan bruges af gården og er med til at reducere energiforbruget og CO2-udledningen.
I alt genererer Drayton Manor Farm nu 52,5 MW ren energi på stedet.

Drift og vedligeholdelse

Den løbende styring af hele anlægget varetages af Anescos erfarne drifts- og vedligeholdelsesteam.

Ud over proaktivt at vedligeholde og optimere ydelsen af de ni solcelleparker og fem solcelleanlæg på tagene, sørger teamet også for vedligeholdelse af grundene og 24/7 sikkerhed på stedet året rundt.

Aerial view of Drayton Manor

Projektoverblik

  • Anlægget genererer 52,5 MW ren energi
  • Solceller i stor skala og lagring
  • Ombygning af lade udstyret med solceller på taget

Allerede i de tidlige drøftelser med Anesco blev det tydeligt, hvorfor de er så respekterede inden for vedvarende energi. De er utroligt nemme at arbejde med, på hvert trin af processen. Fra design og opførelse til den løbende optimering og vedligeholdelse af parkerne, har de vist en enestående passion, viden og engagement i at levere det allerbedste resultat.

Drayton Manor Farm