Asset management: monitoring en optimalisatie van uw duurzame activa

Anesco is actief in het Verenigd Koninkrijk en Europa, en met meer dan 1,3 GW aan geïnstalleerd vermogen verdeeld over 24.000 hernieuwbare assets is Anesco de favoriete assetmanager en O&M-leverancier geworden voor gerenommeerde bedrijven, investeerders en banken met grote duurzame portefeuilles en individuele eigenaren van grootschalige batterijen en zonneparken.

Het bedrijf biedt een proactieve exploitatie- en onderhoudsservice voor systemen voor hernieuwbare energie, waaronder fotovoltaïsche zonne-energie (PV) en batterijopslag.

Download de bedrijfsbrochure

Asset Management & optimalisatie

Anesco heeft een schat aan ervaring met het installeren en onderhouden van systemen voor hernieuwbare energie, waaronder zonne-PV (fotovoltaïsche) en batterijopslag. Anesco biedt een uniforme en proactieve benadering van hernieuwbare energie via onze assetmanagement- en O&M-service (Operations & Maintenance).

Een ultramodern inhouse Network Operations Center (NOC) werkt aan het controleren, monitoren en optimaliseren van de prestaties van de assets van onze klant, ongeacht de grootte of wie de oorspronkelijke installatie heeft gerealiseerd.

Anesco is uitgegroeid tot de asset management -en O&M aanbieder bij uitstek voor bedrijven, investeerders en banken met grote duurzame portefeuilles, lokale overheden en individuele eigenaren van bijvoorbeeld zonneparken. Het bedrijf heeft duizenden systemen in beheer en onderhoud.

Alle onderhoudsplannen van Anesco zijn gestructureerd naar individuele behoeften en kunnen onafhankelijke performance reviews bevatten van assets die door een ander bedrijf zijn geïnstalleerd. Deze service is met name handig bij het benchmarken en maximaliseren van prestaties en inkomsten en kan worden uitgevoerd op desktop- of site level.

Het bedrijf heeft een team van hoogopgeleide technici in Reading bij Londen die snel kunnen reageren in het geval van een issue. In verband met de continue systeemoptimalisatie bij batterijen kan er in een ‘split second’ gereageerd worden.

Als geautoriseerde serviceproviders voor alle grote commerciële fabrikanten van PV-modules en omvormers kunnen we de beste garanties voor uw systeem verkrijgen.

We werken volgens industriestandaarden en best practices om de systeemprestaties te maximaliseren, uitvaltijd te verminderen, extra servicekosten te elimineren en naleving van de regelgeving te waarborgen.

Alle medewerkers van Anesco zijn vaste medewerkers waarbij gezondheid en veiligheid van vitaal belang zijn en centraal staan in de waarden en activiteiten van het bedrijf.

Operator working with solar panels
Grid scale battery storage supplier
Site identification & due diligence icon

24 uur per dag systeembewaking en diagnose op afstand

Feasibility studies icon

Alle reserveonderdelen en toegang tot buffer stock

High success rate securing planning permission icon

Preventieve onderhoudsbezoeken

Technically and structurally sound design icon

Volledig terreinbeheer en terreinonderhoud

Access 10 years of industry expertise icon

Sitebeveiligingsdiensten

Access 10 years of industry expertise icon

Administratieve diensten

Anesco werkt continue om de prestaties van hernieuwbare assets te verbeteren en optimaliseren door middel van een reeks services:

Dedicated account management

Voor continuïteit van de dienstverlening en een uitmuntende mate van ondersteuning.

Volledige on-boarding service

Zorgt ervoor dat assets goed kunnen worden bewaakt en onderhouden, en garandeert een soepele overgang van de bestaande  O&M-provider naar Anesco.

24/7 systeembewaking en diagnose op afstand

Zorgt ervoor dat uw hernieuwbare assets optimaal werken.

Preventieve onderhoudsbezoeken 

Regelmatige inspecties op locatie, systeem- en moduletests en reiniging van panelen om degradatie te voorkomen.

Volledig terrein onderhoud

Beheer middels grasmaaien, bomen- en heggenonderhoud tot en met het ondersteunen van specifieke ecologische en biodiversiteitsplannen.

Sitebeveiligingsdiensten

Bescherming voor grond- en dakinstallaties, waaronder elektronische beveiligingssystemen, bemande bewaking en CCTV.

Administratieve diensten

SDE++-administratie waaronder ook het aanleveren van meetwaarden voor betalingsclaims en garantie management.

Management rapportages

Als onderdeel van onze benadering van asset management biedt Anesco een reeks beheerdiensten, waaronder het opstellen van winst- en verliesrekeningen, het opstellen van balansen en analyses van de prestaties tot aan het budget, maandelijkse bankafstemming, het indienen van btw-aangiften en het oplossen van vragen.

Monitorings- en securitysoftware op afstand

Anesco heeft een geavanceerd, veilig cloudbased softwareplatform, ADAS ontwikkeld om de prestaties van de zonnepanelen in realtime te monitoren. De software zorgt ervoor dat eventuele problemen of dalingen in de output snel worden gesignaleerd en verholpen, zodat de panelen op hun maximale capaciteit blijven werken.

Ook is er een smartphone-app, zodat klanten realtime prestatiegegevens kunnen bekijken en analyseren en direct inzicht krijgen in de opbrengsten en besparingen. De software is verbeterd met de integratie van een volledig SCADA-systeem dat compatibel is met alle belangrijke data-registratiesystemen en portalsystemen van fabrikanten.