Een echte turnkey-aanpak om projectsucces te garanderen

Van het identificeren en vastleggen van landposities, tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning en het veiligstellen van de netaansluiting, het projectontwikkelingsteam van Anesco speelt een cruciale rol in het succes van elk project dat we starten.

Het team heeft reeds 106 zonneparken en 150 MW batterijopslag op 33 locaties gerealiseerd, met nog eens 250 MW aan batterijprojecten die momenteel in aanbouw zijn. Deze gehele project pijplijn maakt deel uit van Anesco’s end-to-end lifecycle service, waaronder engineering, inkoop, bouw, exploitatie en onderhoud, en asset-optimalisatie.

Download de nieuwste bedrijfsbrochure

Site identification & due diligence icon

106 zonneparken en 150 MW batterijopslag

Feasibility studies icon
Studies naar de haalbaarheid van projecten
High success rate securing planning permission icon

Sterke track record in het verkijgen van de benodigde vergunningen voor realisatie van het project

Technically and structurally sound design icon
Technisch en structureel gedegen ontwerp
Access 10 years of industry expertise icon

Toegang tot 10 jaar branche-expertise

Een sterk trackrecord

Anesco is een zeer gerespecteerd bedrijf in hernieuwbare energie dat onlangs is uitgebreid naar Nederland.

Hernieuwbare energieprojecten zijn doorgaans complex en het ontwikkelingsteam van Anesco heeft een schat aan ervaring en past een echte turnkey benadering toe om de bouw van nieuwe zonne- en batterijopslaglocaties te vereenvoudigen en te versnellen.

Wij helpen klanten bij het vinden van geschikte grond voor ontwikkeling. We werken ook nauw samen met lokale partijen voor het vinden van de perfecte locaties. We helpen landeigenaren om een extra en vast inkomen te verkrijgen door middel van duurzame energie.

Bij alle nieuwe project sites wordt een volledige haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de geschiktheid van de locatie voor een zonnepark en/of batterijopslag vast te stellen.

De haalbaarheidsstudie houdt rekening met vele factoren, waaronder de beschikbaarheid van netcapaciteit, het onderzoeken of een locatie passend is binnen lokaal gemeentelijk beleid en of het project ruimtelijk haalbaar is. Tenslotte onderzoeken we ook of de betreffende locatie geschikt is om te kunnen bouwen.

Naast het vastleggen van landposities door middel van grondovereenkomsten, is het ontwikkelingsteam van Anesco verantwoordelijk voor elk aspect van de projectcyclus, inclusief het uitvoeren van de benodigde onderzoeken voor de aanvraag van een vergunning (bijv. Natuurtoets, bodemonderzoek etc.), technische onderzoeken ter voorbereiding van de bouw (bijv. trekproeven, sonderingstesten), het gehele vergunningstraject en het aanvragen van de netaansluiting.

Anesco ontzorgt de landeigenaar gedurende het gehele ontwikkelingstraject van het zonnepark en/of de batterijsystemen. Anesco werkt voortdurend volgens de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het projectontwikkelingsteam zet zich in voor het leveren van een technisch en structureel goed ontwerp dat op lange termijn rendement oplevert en groene stroom levert aan het Nederlandse net.

Door samen te werken met Anesco bent u verzekerd van een goede service door de gehele cyclus van het project, vanaf de eerste concepten tot aan de bouw en tijdens de onderhoudsfase, wat ons een natuurlijke keuze maakt bij onze klanten en partners.