Over Anesco

Bij Anesco ontwerpen, bouwen, exploiteren, onderhouden en optimaliseren we grootschalige grondgebonden zonneparken en batterijen op utiliteitsschaal, en zijn we een vertrouwde partner voor landeigenaren en investeerders.

Met een focus op high performing assets die het rendement op de investering versnellen, zetten we ons in om de energietransitie te versnellen.

Anesco heeft inmiddels 106 zonneparken in het Verenigd Koninkrijk (VK) van in totaal 525 MW ontwikkelt, ontworpen en gerealiseerd, Verder heeft Anesco de eerste 3 zonneparken (56MWp) voor Shell in Nederland gerealiseerd.

Anesco beheert projecten in het VK en Europa en blijft wendbaar, innovatief en marktleider.

We worden ondersteund door Ara Partners, een toonaangevende investeerder in bedrijven die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.

Marktleider op de Britse markt voor batterijopslag; eerste bedrijf dat actief was op de balanceringsmarkt in het VK.

Ons Operations & Maintenance team zorgt voor meer dan 24.000 hernieuwbare energie assets in Europa en het Verenigd Koninkrijk.

Ontwikkeling
Van het identificeren en securiseren van landpositities tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en technisch ontwerp, het ontwikkelingsteam van Anesco speelt een cruciale rol in het succes van elk van onze hernieuwbare energieprojecten .

Meer…

Operaties & Onderhoud
Anesco heeft de infrastructuur en technische expertise om grootschalige zonneparken en batterijsystemen proactief en professioneel te onderhouden en te optimaliseren.

Meer…

Revenue Optimisation
Anesco biedt een complete data-gestuurde service voor het optimaliseren van inkomsten voor opslag en hernieuwbare assets, waardoor groene investeringen in de Nederlandse energiesector mogelijk worden en de overgang naar net-zero wordt versneld.

Meer…

Technologie
Ongeëvenaarde kennis en ervaring angaande alle aspecten van zonne-energie en energieopslag voor grootschalige nuts- en commerciële projecten.

Meer…

Onze missie

Onze missie is om de transitie naar een duurzame, koolstofarme toekomst te versnellen door investeringen in grootschalige zonneparken en batterijsystemen mogelijk te maken.

Tot op heden heeft Anesco 106 zonneparken ontworpen en gebouwd en is het een leider in grootschalige batterijopslagsystemen. We beheren en bewaken momenteel meer dan 1,3 GW aan geïnstalleerd vermogen verspreid over 24.000 hernieuwbare energie assets.

Solar Panels

Onze partnerschappen

We werken samen met investeerders in hernieuwbare energie om hen te helpen optimale prestaties en financieel rendement te behalen.

We werken samen met investeerders en landeigenaren om duurzame energiesystemen te ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren. We hebben onlangs ook 56MW aan zonne- en opslagprojecten voltooid in het VK en Europa voor Shell New Energies, een divisie van Shell die investeert in nieuwe en snelgroeiende segmenten van de energie-industrie.

We hebben momenteel 250 MW aan batterijopslagprojecten en 70 MW zonnecapaciteit in aanbouw bij drie toonaangevende investeerders.

Anesco’s pijplijn van nieuwe projecten is sterk, met een bouwvergunning die is goedgekeurd voor 300 MW aan zonne- en opslagmogelijkheden als onderdeel van een 3GW-pijplijn van nieuwe ontwikkelingsprojecten.

Solar Panels

Een geschiedenis van primeurs

  • Eerste introductie van subsidievrije zonneparken in het VK
  • De eerste die commercieel gefinancierde batterijopslageenheden voor nutsvoorzieningen installeerde
  • Als eerste ROC-accreditatie behalen voor zonneparken die rechtstreeks energieopslageenheden leveren
  • Als eerste commerciële volledig gefinancierde zonne-energie leveren in het VK
Solar Panels

News & Blog

Our Accreditations